• کدخبر 50232
  • 1401/02/08-02:12
  

ارسال فایل شماره حساب دفتریاران

ارسال فایل شماره حساب دفتریاران

با سلام خدمت دفتریاران محترم دفاتر استان کرمانشاه


تقاضامند است فایل پیوستی را به قید فوریت و از طریق سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان به نشانی www.kshnotary.ir و از منوی ارسال فایل اقدام فرمایید :


تمامی تذکر زیر خوانده شود و عینا" همانند راهنما عمل نمایید .


1- اسم فایل را پس از دانلود عوض نمایید و فقط بدون هیچ فاصله و حروف اضافه به شماره دفتر تغییر نامه دهید .

2- به تذکرات مندرج در فایل اکسل دقت نمایید . 

3- کد دفترخانه همان کد یونیک 5 رقمی است .

4- کد مالیاتی هم کد رهگیری ثبت نام کد اقتصادی جدید می باشد . (در صورتی که فراموش نموده اید از سایت سازمان امور مالیاتی می توانید بازیابی کنید . )


دانلود فایل اکسل برای تکمیل اطلاعات 


تذکر : لطفا" به موارد ذیل توجه گردد :

1 - پر نمودن تمام ستون ها به جز ستون های تلفن جایگزین و توضیحات ، اجباری می باشد .

2 - در ستون های کد ملی و کدپستی و کد مالیاتی و شماره حساب و شماره شبا از وارد نمودن خط تیره و فاصله و ... خودداری نمایید .

3 - ستون کد ملی ؛ حتما" 10 رقم با فرمت text ( به دلیل نمایش صفرهای ابتدای کد ملی ) وارد شود .

4 - شماره موبایل به نام شخص دفتریار اول باشد با سرویس شاهکار چک خواهد شد .

5 - کدپسستی حتما" 10 رقم وارد شود .

6 - ستون کد مالیاتی ، حتما" 10 رقم وارد شود .

7 - منظور از کد مالیاتی همان کد رهگیری پیش ثبت نام ( 10 رقمی ) می باشد .


روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه