• کدخبر 50134
  • 1400/01/16-09:55
  

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی 1400

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی 1400

متن آيين نامه شماره 9000/583/100 مورخ 1400/01/10 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص "قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران "درج شده است .


جهت دریافت اینجا کلیک نمایید 


روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه