• کدخبر 50124
  • 1399/09/23-01:11
  

نحوه حضور و فعالیت دفاتر استان کرمانشاه از مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تا اطلاع ثانوی

نحوه حضور و فعالیت دفاتر استان کرمانشاه از مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تا اطلاع ثانوی