• کدخبر 40087
  • 1398/11/01-13:27
  

لزوم اخذ و نگهداری اصل تاییدیه نقل و انتقال خودرو و ضبط آن در پرونده

لزوم اخذ و نگهداری اصل تاییدیه نقل و انتقال خودرو و ضبط آن در پرونده

احتراما" و به پیرو بخشنامه شماره 113/17858 مورخ 1398/11/01 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه مبنی بر لزوم اخذ و نگهداری اصل تاییدیه نقل و انتقال خودرو و ضبط آن در پرونده