• کدخبر 40079
  • 1398/10/01-09:51
  

با تصویب مجلس دایره شمول جرائم قابل گذشت افزایش می‌یابد

دایره شمول جرائم قابل گذشت افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دایره شمول جرائم قابل گذشت را افزایش دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

نمایندگان در ماده ۱۰ این طرح نیز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را به این شرح اصلاح کردند:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت است، جرائم مندج در مواد ۵۳۶، ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۱، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۱۶، ۷۱۷ و ۷۴۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاف و کلاهبرداری.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ی آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مورد مال سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مذکور همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه ۵ و پایین‌تر توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است.

طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می‌تواند مطابق ماده ۲۳ این قانون مجازات تکمیلی تعیین کند.

نمایندگان همچنین در ماده ۱۱ این طرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند.

مرور زمان، در صورتی تغییر جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:

الف: جرائم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۳ با انقضای ۱۰ سال.

ب: جرائم تعزیری درجه ۴ با انقضای ۷ سال.

پ: جرائم تعزیری درجه ۵ با انقضای ۵ سال.

ت: جرائم تعزیری درجه ۶ با انقضای ۳ سال.

ث: جرائم تعزیری درجه ۷ و درجه ۸ با انقضای ۲ سال.

نمایندگان در ماده ۱۲ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری نیز ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی را به این شرح اصلاح کردند.

مرور زمان، اجرای قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف: جرائم تعزیری درجه ۱ تا درجه ۳ با انقضای ۱۲ سال.

ب: جرائم تعزیری درجه ۴ با انقضای ۱۰ سال.

پ: جرائم تعزیری درجه ۵ با انقضای ۷ سال.

ت: جرائم تعزیری درجه ۶ با انقضای ۵ سال.

ث: جرائم تعزیری درجه ۷ و درجه ۸ با انقضای ۳ سال.منبع : ایسنا