• کدخبر 138
  • 1398/07/24-12:07
  

آگهی انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه

آگهی انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه

آگهی انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه

پیرو آگهی منتشره در مورخ 1398/07/24 به اطلاع عموم داوطلبان محترم انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه می رساند : 


تاریخ ثبت نام و سایر شرایط برابر موارد مندرج در آگهی ثبت نام پیوستی خواهد بود که بدینوسیله در دسترس عموم همکاران ارجمند قرار داده می شود . 


هیات نظارت بر انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه